الو؟...الو؟...

الو؟... الو؟...

 

آرملیا- خبرنگار چیزنا

خبرنگار «بی بی سی» هم بعید می دانم شماره همراه «بنیامین نتانیاهو» را داشته باشد؛ یک زنگ بزنیم به این پدر سوخته، ببینیم برای براندازی جمهوری اسلامی چه نقشه جدیدی کشیده؟

- به سیستم پیغامگیر شهر زمان خوش آمدید. برای ریختن خون انسان های بی گناه عدد یک، کش رفتن اعضا و جوارح زلزله زده های هائیتی عدد دو، رساندن زور خود به کودکان فلسطینی عدد سه، نجس کردن آب دریا عدد چهار، کمک به آشوبگران عدد پنج، واریز پول به حساب فتنه گران عدد شش و حمایت از شیخ بی سواد عدد هفت را فشار دهید.

و اینطوری شد که مجبور شدم به جای «بنیامین»، زنگ بزنم به «بهاءالله»، جخت بلا موبایل وزیر ارشاد خاتمی هم روی پیغامگیر بود.

- به سیستم پیغامگیر بهاءالله مهاجرانی خوش آمدید. برای گرفتن پول از هیلاری کلینتون عدد یک، دعوا بر سر دلارهای آمریکا عدد دو، حرام کردن این هزینه ها عدد سه، تجدید فراش عدد چهار، خوردن شیر خر عدد پنج و اطلاع از سه گردش آخر چیز عدد شش را فشار دهید.

اما خوشبختانه، شماره را که دوباره گرفتم، بهاءالله گوشی را جواب داد؛ سلام عطا.

- علیک.

q شنیدم سر دلارهای آمریکا با دیگر منافقین دعوای تان شده. خب، شما هم مثل ما خوشه بندی کنید. دعوا ندارد که. مریم قجر عضدانلو ابریشم چی رجوی را بکنید، خوشه یک. رضا ربع پهلوی و دار و دسته اش خوشه دو. تو و اکبر گاف و حجت الامسال هرمنوتیک هم خوشه سه. دعوا نداره که. به همه تان چیز آمریکایی می رسد. «جرس» با «بالاترین» شاخ به شاخ شده، تو با مهدی فرخی. نوری زاده با سازاگارا...]قطع کرد![
زنگ بزنم به همین مهندس خودمان، بهتر است؟

- به سیستم پیغامگیر مهندس خوش آمدید. برای شنیدن کلمه چیز عدد یک، افتادن به چیزچیز عدد دو، خداجو نامیدن آشوبگران عاشورا عدد سه، اطلاع از آخرین میزان مصرف، عدد چهار، ته دره فرستادن اتوبوس اصلاحات عدد پنج، نفس کشیدن به دستور جین شارپ عدد شش را فشار دهید.

و اینگونه شد که از اینجا مانده و از آنجا رانده، زنگ زدیم به همین مدیر مسئول کیهان. آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم؛

- به سیستم پیغامگیر «حسین شریعتمداری» خوش آمدید. برای نمایش نیمه پنهان منافقین عدد یک، نوشتن یادداشت روز 6 ستونی عدد دو، تاسف از نداشتن ثواب بازجویی در نظام جمهوری اسلامی در پرونده اعمال عدد سه، پیش بینی حرکات 70 سال بعد شیخ و مهندس عد چهار، خواندن گفت وشنود عدد پنج و مزاح کردن باکواکبیان در مناظره عدد شش را فشار دهید.

بی خیال، ما امروز مصاحبه بگیر نیستیم.

کیهان

/ 0 نظر / 17 بازدید