جدیدترین کتب علی مطهری(طنز)

به گزارش خبرگزاری ها لیست جدیدترین کتب علی مطهری منتشر شد.نام این آثار بدین شرح است:

*خدمات متقابل خواص دوپهلو و سران فتنه

*اصول سفسطه و روش پلورالیسم

*اسلام آمریکایی و مقتضیات آقازاده ها

*علل گرایش به میانجیگری

*مسئله صیغه

*سیری در سیره بهزاد نبوی

*نظام حقوق شیخ در اسلام

*جهان بینی تونل توحید

*سیر سفسطه در اسلام

*خورشید توجیه هرگز غروب نمی کند

*فلسفه ابن ملجم

*داستان نا راستان

*مشکلات خوارج

*و جاذبه و دافعه علی مطهری

/ 0 نظر / 15 بازدید