برگی از غدیر...

گوشه هایی از خطبه ی عظیم غدیر

تاکید برتوجه امت به مسئله امامت

هان مردمان! خداوند عزوجل دین رابا امامت علی تکمیل فرمود. اینک آنان که از او و جانشینشان فرزندان من ازنسل او- تا برپایی رستاخیز و عرضه ی بر خدا- پیروی نکنند دردوجهان اعمالشان بیهوده بوده و در آتش دوزخ ابدی خواهند بود. به گونه ای که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود

وسوگند به خدا که سوره ی والعصر درباره ی اوست(به نام خداوند بخشنده ی مهربان. قسم به زمان که انسان در زیان است. (سوره عصر ایه 1و2 ) )مگر علی که ایمان آورده وبه درستی وشکیبایی آراسته است.هان مردمان!خدا را گواه گرفتم وپیام او را به شما رسانیدم.وبرفرستاده وظیفه ی جزبیان وابلاغ روشن نباشد! هان مردمان! تقوا پیشه کنید همان گونه که شایسته است ونمیرید جز با شرف اسلام.

دشمنان اهل بیت:

هشدار! که دشمنان امامان همانانند که خداوند درباره ی آنان فرموده« هر گروهی از آنان داخل جهنم شود نگهبانان می پرسند:مگر برایتان ترساننده ای نیامد!می گویند: چرا آمد لیکن تکذیب کردیم وگفتیم: خداوند وحی نفرستاده وشما نیستید مگر در گمراهی بزرگ » تاآنجا که فرماید«هان!نابود باد دوزخیان!»                                (سوره ی ملک آیات 8-9 )

درباره حضرت مهدی7

اگاه باشید! همانا آخرین امام قائم مهدی از ماست.هان!اوبرتمامی ادیان چیره خواهد بود. هشدار! که اوست انتقام گیرنده از ستمگران. هشدار که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان راهنمی آنان.هشدار!که او خونخواه تمام اولیای خداست.اوست یاوردین خدا.

او وارث دانش ها وحاکم بر ادراک هاست. هان! بدانید که او از سوی پروردگارش سخن می گوید وآیات نشانه های او را بر پا کند.بدانید همانا اوست بالیده واستوار.بیدار باشید!هم اوست که اختیار امور جهانیان به اوواگذار شده است. آگاه باشید!که تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی کرده اند. اوست حجت پایدار وپس از او حجتی نخواهد بود. آگاه باشید که او ولی خدا در زمین  داور در میان مردم وامانتدار امور آشکار ونهان است. دراحکام خدا دگرگونی راه ندهید.هشدار که دوباره می گویم:بیدار باشید! نماز را به پا دارید. وزکات بپردازید. وامر به معروف کنید واز منکر باز دارید.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید