کاهش13 درصدی نرخ تورم

وی از تعدیل نسبت سپرده قانونی در جهت افزایش ماندگاری سپرده های بانکی خبرداد و گفت : رشد نقدینگی در 9 ماه نخست سال جاری به بیش از 14 درصد رسید که بیشتر ناشی از ضریب فزاینده نقدینگی بوده است (25 و 3 دهم درصد).

پورمحمدی با بیان اینکه پایه پولی در میزان نقدینگی سهمی کاهنده (8/8 دهم درصد) داشته است ، گفت : در 9 ماه امسال شکاف منابع ومصارف بانکها به نحو چشمگیری کاهش یافت.

نسبت تسیهلات به سپرده ها در بانکهای دولتی که در آذرپارسال 104 و 2 دهم درصد بود به 92 و 4 دهم درصد در آذرامسال کاهش یافته است که درادامه ان را به حد مجاز 80 درصدی نزدیک تر خواهد کرد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت : این نسبت در بانک های تجاری دولتی از 96 و نیم درصد در پایان آذرپارسال به 84 درصد در پایان آذر امسال کاهش یافته است که بهبود مدیریت منابع و مصارف در بانک های تجاری دولتی را به خوبی نمایان می کند.


وی اظهار داشت : در پایان 9 ماه امسال سهم سپرده های بلندمدت از مجموع سپرده های مدت دار به 54 و 3 دهم درصد رسید در حالی که سهم مزبور در اسفند ماه سالهای 1386 و 1387 به ترتیب 45 و 9 دهم درصد و 51 و 8 دهم درصد بود.

پورمحمدی افزود : در 9 ماه نخست امسال ماندگاری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بهبود قابل ملاحظه ای یافت و از 19،1 ماه در پایان سال 1387 به 21،8 ماه در پایان آذر 1388 افزایش یافت.

/ 0 نظر / 16 بازدید