بعضی ها...

 

تعجب میکنم از کسانی که روزی افتخارشان دستبند انگلیسی ای بود که بر
دستانشان در زندان های ساواک زده بودند

و امروز. . .

افتخار میکنند به قلاده ای که انگلیسی ها بر گردنشان انداخته اند و به هر
سمتی که آن ها میکشند ، او نیز کشیده میشود . . .

/ 1 نظر / 5 بازدید
سما

سلام تعجبی نداره اون دیروز بود الان امروزه