صندوق بین المللی پول:اقتصاد ایران قوی است

مدیران اجرایی از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش یارانه‌ها ، حمایت و بر نیاز به استحکام بیشتر وضعیت بانک‌ها تاکید ‌کردند.

مدیران اجرایی دستاوردهای مثبت اصلاح قیمت داخلی حامل‌های انرژی بر وضع متغیرهای کلان اقتصادی را در میان مدت تایید کردند و افزودند این اصلاح سبب تقویت وضع حساب‌های بودجه و بخش خارجی می شود، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را امکان‌پذیر و از نرخ‌های رشد بالاتر و پایدارتر ، حمایت می‌کند.

مدیران اجرایی صندوق بین المللی موفقیت برنامه اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی را منوط به بکارگیری موثر و زمان‌بندی شده سازکارهای جبران نقدی اقشار ضعیف و استفاده از دانش‌فنی کارآتر در کاربرد انرژی دانستند.

مدیریت انتظارات با بکارگیری سیاست‌های احتیاطی اقتصادی کلان، کمک مهمی به محدود شدن آثار بعدی افزایش قیمت انرژی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد کرد.

انها تاکید خاصی بر اجتناب از عملیات شبه بودجه‌ای از طریق بخش بانکی دارند که مستلزم سیاست پولی موثر، مستحکم و در عین حال تامین‌کننده نقدینگی کافی برای نظام بانکی است.

مدیران اجرایی بکارگیری چارچوب بودجه‌ای غلتان را در میان‌مدت برای همگراشدن عملیات مالی دولت مرکزی و حساب ذخیره ارزی مفید دانستند و تصریح کردند در حقیقت بودجه ‌ریزی غلتان بخشی از آسیب‌پذیری‌های داخلی و خارجی اقتصاد را کاهش می‌دهد.

مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول به دلیل کاهش محسوس نرخ تورم با اعمال سیاست‌ بودجه‌ای و شرایط پولی مستحکم، از مقامات اقتصادی کشور تقدیر و توصیه کردند دسترسی به خطوط اعتباری بانک مرکزی باید در مقابل اخذ وثیقه باشد.

همچنین تلاش‌های صورت‌گرفته برای یکسان کردن نرخ‌های سود سپرده‌های مدت‌دار بانک‌های دولتی و خصوصی ، تایید و بر لزوم آزادسازی تدریجی نرخ‌های سود به ویژه در اعطای تسهیلات پافشاری شده است.

بسیاری از مدیران صندوق بین المللی پول هم خواستار افزایش استقلال بانک مرکزی شدند.

مدیران اجرایی صندوق بر اهمیت ساماندهی مساله افزایش مطالبات غیرجاری بانکها تاکید کردند و آمادگی مقامات را برای به‌کارگیری ابزارهای در دسترس ـ‌ حسب شرایط ‌ـ‌ ستودند و توصیه کردند از آنجا که ترازنامه بانک‌ها از بابت تاثیر افزایش قیمت انرژی بر سود شرکت‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بهتر است سیستم بانکی افزایش سرمایه داشته باشد.

ارزیابی مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول این است که ارزش خارجی ریال تا حد زیادی با متغیرهای بنیانی اقتصاد هماهنگی دارد اما با توجه به نوسان شدید قیمت جهانی نفت،‌ انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز به تعدیل حساب جاری اقتصاد کمک می کند و به تقویت سطح ذخایر خارجی کشور می‌انجامد.

مدیران اجرایی صندوق اقدامات صورت گرفته برای برقراری چارچوب جامع‌تر مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را مورد توجه قرار داده و بر تداوم این تلاش‌ها و ارتقای چارچوب مذکور در انطباق با استانداردهای جهانی، تاکید کردند.

مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول داده‌های اقتصادی انتشار یافته کنونی را برای اهداف نظارتی کافی دانسته و بهبود زمان انتشار و دسترسی به داده‌های هر مقطع را هم توصیه کردند.

/ 0 نظر / 16 بازدید