جنبش سبز و یاری امام؟!

یاران امام(ره)!به کجا می روید؟؟!!

عده ای حتی تا چند روز پیش هم خیال می کردند که جنبش سبز(بنا به گفته رهبران آن)حامی ولایت امام خمینی(ره)است،آنها خود را یار امام(ره)خواندند و عده ای ظاهربین هم باور کردند!

ما ولی از همان اول می دانستیم که بزرگان و رهبران این جنبش،ابدا طریقت امام(ره) را پیش رو ندارند که دقیقا بر ضد خط مشی امام حرکت می کنند!

چرا که ما می دیدیم تعارضات و تضاد های آشکار بین خط امام و خط جنبش سبز را.

اما...

اما ١۶ آذر همه چیز را روشن کرد!

بر ضد گفتارها و خط مشی امام(ره)شعار داده می شود،وقاحت تا بدانجا می رسد که عکس امام(ره)را پاره می کنند؛

و باز هم خود را یار امام(ره)می دانند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بدین خاطر است که می گوییم:

کم کم،نقاب نفاق از چهره رهبران این جنبش دارد می افتد!

دوستان!حواستان را جمع کنید!از کسانی نباشید که طبق گفته قرآن،بدکار ترین انسان ها هستند؛اما خیال می کنند که بهترین عملکرد را دارند!و زیانکارترین مردمانند.

از منافقین نباشید که طبق فرموده قرآن،از کفار و مشرکین هم بدترند!

و از کسانی نباشید که طبق نص صریح قرآن،در روز قیامت به خاطر اینکه در دنیا،از گروهی پیروی می کردند،خود را نفرین می کنند!

دوستان سبز من!

صم بکم عمی نباشید!چشم و گوش خود را باز کنید!دیگر وقت اشتباه نیست...

/ 0 نظر / 7 بازدید