به بهانه چهلمین روز درگذشت استاد طاهایی

آخرین مناجــــــات...

روزهای پایانی عمر مبارکشان در خانه قدم می زدند و زیر لب زمزمه می کردند؛ پرسیدم:چه می خوانید؟فرمودند:

"وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیم و حمل الزاد أقبح شیء اذا کان الوفود علی الکریم"

بر کریم مهمان شدم بدون آن که از حسنات و قلب سلیم توشه ای اندوخته باشم

دل خوشم به اینکه توشه همراه بردن،نازیباست اگر میزبان تو کریم باشد...

/ 0 نظر / 22 بازدید