پایان داستان بادکنک سبز!!!

پیشاپیش مراسم ختم جنبش سبز را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می کنم.جریان سبز کم کم دارد از پوسته‌ی نفاق خارج می‌شود. ماهیت استکباری و ضد اسلام خود را دارد نمایش می‌دهد.  این چند وقته به شدت روی کشف حجاب! تبلیغات کرده اند. البته کاش به شان یادآوری می کردیم که 17 دی سالگرد کشف حجاب توسط دیکتاتور رضا خان است. تا دیکتاتوری سبز هم همان موقع دست به این اقدام بزنند!!

این یعنی ختم جنبش سبز. یعنی مرگ جنبش سبز.
البته دروغگوی بزرگ مهندس م.م، چشم هایش را همانطور که بر حمایت از اسرائیل و آمریکا بست، بر کشف حجاب هم خواهد بست. کسی که شهوت قدرت طلبی دارد، حمایت آمریکا و اسرائیل و کشف حجاب زیاد مشکلی برایش ایجاد نمی کند!

?ui=2&view=att&th=1256550eef98c8bc&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_1256550eef98c8bc&zw
**************
خوان هشتم را من روایت می کنم اکنون ...
http://www.eilia13.ir

 

/ 0 نظر / 7 بازدید