انتقاد انگلیس از آمریکا

انتقاد انگلیس از امریکا

 

وزیر دفاع انگلیس از تعلل امریکا درخصوص تعیین راهبرد افغانستان انتقاد کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، باب اینورث در کمیته دفاع مجلس عوام انگلیس تاکید کرد : تاخیر امریکا در تصمیم گیری در مورد اعزام نیروی بیشتر به افغانستان به موفقیت ما در جلب حمایت برای جنگ در افغانستان لطمه زده است.

به علت افزایش تلفات در افغانستان بدبینی عمومی در میان مردم انگلیس افزایش یافته است.

از سال 2001 تاکنون 235 نظامی انگلیسی در افغانستان کشته شدند.

/ 0 نظر / 6 بازدید