آیا می دانید؟!

                          آیا می دانید؟

●اگر                میکروب ها در بدن انسان رشد نکنند قد او بیش تر از 70 سانتی متر نمی شود.

                    قوای چشایی پروانه در پاهایش قرار دارد.

                سجده ی طولانی باعث تنظیم فشار خون می شود.

 

 پوست سیب 5 برابر خود سیب ویتامین  دارد.

فقط میشه گفت:جل الخالق!

/ 0 نظر / 5 بازدید