امام(ره) و سیاست خارجی

4. اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور یک دیگر:

امام در این مورد قائل به این است که اسلام برای همه و دلسوز برای بشر است و ما همه تابع اسلام و دلسوز برای بشر هستیم. به این معنا که "ما با هیچ ملتی بد نیستیم، اسلام آمده بود برای تمام ملل، برای ناس، ... ما اعلام می کنم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نداریم..."

ایشان در جای دیگری فرمودند:

ملت ایران اجازه نمی دهد که هیچ مملکتی در امور داخلی او دخالت کند و آزادی و استقلال خودش را حفظ می کند، و با تمام کشورها هم به طور متقابل عمل خواهد کرد.(35)

حضرت امام در موارد متعدد به این مسئله (روابط حسنه و متقابل) در سیاست خارجی اشاره کرده اند.

وقتی خبرنگار مجله امریکایی تایم از ایشان سؤال می کند که: در جمهوری اسلامی به طور کلی سیاست خارجی شما چگونه خواهد بود؟ امام در جواب می فرمایند:

"جمهوری اسلامی ما با تمام ممالک روابط حسنه دارد و احترام متقابل، قائل است، در صورتی که آنها هم احترام متقابل، قائل باشند"(قابل توجه کسانی که بدون توجه به ماهیت گرگ و میشی رابطه با آمریکا برای تامین نظر آنان حاضرند تن به هرکاری بدهند!)

5. اصل نفی ظلم و حمایت از مظلوم:

امام خمینی با استناد به سیرة انبیا، ملت اسلام را پیرو مکتبی می دانست که برنامه آن در دو کلمة «نه ستم کنید، نه مورد ستم قرار گیرید؛ لا تَظلمون و لا تُظلمون» خلاصه می شود.

امام در بیانات خود در جمع سفرا در تاریخ 22/11/59 فرمودند:

ما نه ظلم خواهیم کرد؛ و نه مظلوم خواهیم واقع شد.

در واقع، امام می خواهد تا با ابر قدرتها و ظالمان مخالفت شود. ایشان سازش با ظالم را ظلم به مظلومان و ظلم به شرع و خلاف رأی انبیاء می دانست:

"ما تحت رهبری پیغمبر اسلام این دو کلمه را می خواهیم اجرا کنیم؛ نه ظالم باشیم و نه مظلوم... "

"روابط ما با تمام خارجیها بر اساس اصل احترام متقابل خواهد بود.در این رابطه نه به ظلمی تسلیم می شویم و نه به کسی ظلم خواهیم کرد و در زمینه تمام قراردادها ما بر اساس مصالح سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ملت خودمان عمل خواهیم کرد"

6. اصل نه شرقی- نه غربی:

این اصل که در واقع یکی از شعارهای اساسی مردم در بحبوحه انقلاب بود و برگرفته از سخنان امام خمینی(ره) که در موارد متعددی به این مسئله اشاره کرده اند:

"ملت ایران بدون اتکا به غرب و شرق می خواهد روی پای خود بایستد و بر سرمایه های مذهبی و ملّی خود استوار باشد."

در جای دیگری به معنای این شعار توجه می دهند که:

"این که جوانان ما می گویند «نه شرقی نه غربی»، معنایش این است که هیچ کدام در ایران دخالت نکنند؛ و این کاملاً بجا و بحق است"

"دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سیاست نه شرقی و نه غربی است و عدول از این سیاست، خیانت به اسلام ومسلمین وباعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور و ملت ایران خواهد بود"

/ 0 نظر / 8 بازدید