یخرجونهم من النور الی الظلمات...

بازیگر زن مصری که باحجاب شده

و بازیگر زن ایرانی که تازه بی حجاب شده!!!

تو هم مثل من تاسف می خوری؟!

/ 1 نظر / 37 بازدید
اینو بخون

این خانوم تازه مسلمان روسیه ای نه مصری. اسم ایشون اینه: ماشا الیلیلیکینا